Fukuoka
रावसाहेब दगडकर : सहज सुलभ नैसर्गिक शेती (in Marathi)

रासायनिक शेतीपद्धतीमधील वाढत्या उत्पादन खर्चाने पोळलेल्या रावसाहेब दगडाकारांनी १९९० साली त्यांची ११० एकर शेत-जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली. (Story in Marathi)