निसर्गव्रती हेमाताई (in Marathi)

हेमाताई साने यांच्या पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचे समाजातील विविध स्तरांतून कौतुक होत असते ...

विकल्प संगम (in Marathi)

पर्यायी स्वरूपाच्या कामांचे स्वातंत्र्य मान्य करून त्यांच्यात संवाद निर्माण करणे, त्यांना एकमेकांशी जुळविणे अशा रीतीचा हा संगम आहे.

विकल्प संगम ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास से सम्बंधित 'बोधगया घोषणा' को जारी किया (in Hindi)

एनर्जी डेमॉक्रेसी के विजन स्टेटमेंट से लैस है यह घोषणापत्र

Vikalp Sangam proposes alternative electricity pathway

The ‘Bodhgaya Declaration - A Vision Statement towards Energy Democracy’

Kalpavriksh in global Transformative Knowledge Network

Social scientists bring a wealth of knowledge about social transformation that will be critical to dealing with environmental change and sustainabi...

Is solar power the real solution to India's energy crisis?

The bulk of India's energy will be generated using hydrocarbon and nuclear. A healthy energy mix is pre-requisite for long-term energy independence.

Maharashtra Vikalp Sangam Concludes with Resolve to Promote Development Alternatives

... to promote practices and concepts that help achieve human well-being based on ecological sustainability and socio-economic equity and justice.

सध्याच्या विकासाच्या पर्यायांचा पाठपुरावा करण्याचा निर्धार करून ‘महाराष्ट्र विकल्प संगम’ची सांगता (in Marathi)

कोणीही आपल्या मूलभूत गरजांपासून वंचित होणार नाही, व आपण सगळ्यांसाठी समता व न्याय मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असू.

The Green Life

At Sadhana Forest, on the outskirts of Auroville, a community plants trees and lives in rhythm with nature.

Stories by Location
Google Map
Events