“ஒரு புதிய அசைவினை அவள் கண்டுபிடித்திருந்தால், அதை உனது என்று நீ நிறுவுவாயா?”

நிலத்திலிருந்து படைப்புவெளிகள் வரை, நமது பொதுவெளிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலும், அரசாங்கத்தாலும்கூட வேலிகளுக்குள் அடைக்கப்படுகின்றன

विवाह : एक आत्मीय परियोजना (in Hindi)

एक विनम्र भेंट - उन अविस्मरणीय क्षणों की, जो सामुदायिक स्थानों के सह-निर्माण में एक साथ व्यतीत किये जाते हैं और एक समुदाय के मूलभूत अनुभव के द्योतक हैं।

Environmental & Economic Sustainability, Social Harmony and Social Transmutation : an example towards Self-rule/Swaraj

On an average, around one hundred people worked daily for around one and a half years to dig the canal through the mountain.

Indigenous Peoples Day: Through the Lens of Women

Sensing the urgency to document traditional knowledge that elders possess, Chirhah has helped make films like ‘Millet-Securing livelihoods’

Where are the Commons?

She obviously had a strong ethical core and possessed the wisdom to understand that some spaces must be common to all and unfenced.

India's Internet Has a Caste System. Welcome The 'Bultoo Class' and Their 'Voicebook'

This new radio is democratic. People walk to a place where mobile signal is available to record their songs and messages to a server.

फेसबुक उपयोगी, पर भारत में 'वॉइसबुक' अधिक जरूरी (in Hindi)

"ज्यादातर लोगों का दायरा अक्सर सीमित होता है, ऐसे लोगों को फेसबुक की नहीं वॉइसबुक की जरूरत है."

A Family Wedding as a creative project

It was a reminder of times spent together in fruitful leisurely production, re-visioning a shared living space, a fundamental experience of community

Stories by Location
Google Map
Events