திருவிழாக் கோலம் கண்ட பள்ளி! (in Tamil)

On Thamarai School, an alternative education school in Chinnakattupalayam, (Cuddalore) Tamil Nadu

பாசி கோத்துப் பயிலலாம்! (in Tamil)

On Vidyodaya, an alternative education school in Gudalur (Nilgiris), Tamil Nadu

Savitribai Phule: The lady who changed the face of women’s rights in India

A crusader for women's empowerment, she broke all stereotypes and spent her life promoting the noble cause of women’s education.

குழந்தைதான் ஆசிரியர்! (in Tamil)

On Marutham, an alternative education school in Tamil Nadu

உயிரைக் கண்டுபிடித்த குழந்தைகள் (in Tamil)

புவிதம் - இந்த பூமியின் மீதும், எதிர்கால மனிதத்தின் மீதும், எல்லா உயிர்கள் மீதும் அக்கறைகொண்ட பள்ளிகளில் ஒன்று.

Letter from Gurveen Kaur, Educator

"Take a year to discover what you really want to do and explore that — away from what others tell/expect you to do."

Todas: The Naturalistic People

The values these people espouse are linked to the fact that their sacred homeland is now at the heart of India’s very first biosphere reserve.

We are here to complete each other: Peer to Peer Learning in Creativity Adda

“When people appreciate each other and they start exchanging and sharing, real magic starts to happen.”

Stories by Location
Google Map
Events