உயிரைக் கண்டுபிடித்த குழந்தைகள் (in Tamil)

புவிதம் - இந்த பூமியின் மீதும், எதிர்கால மனிதத்தின் மீதும், எல்லா உயிர்கள் மீதும் அக்கறைகொண்ட பள்ளிகளில் ஒன்று.

Letter from Gurveen Kaur, Educator

"Take a year to discover what you really want to do and explore that — away from what others tell/expect you to do."

Todas: The Naturalistic People

The values these people espouse are linked to the fact that their sacred homeland is now at the heart of India’s very first biosphere reserve.

We are here to complete each other: Peer to Peer Learning in Creativity Adda

“When people appreciate each other and they start exchanging and sharing, real magic starts to happen.”

A Journey of Re-imagining Education: Interview with Manish Jain

Alternative education means learning from Life, not from textbooks, exams and classrooms.

Toor de Force in Ragi Fields

Students have learnt about types of soil, nutrition, setting up a drip irrigation system and figured out that planting marigold repels insects

इमली महुआ - स्वातंत्र्याची शाळा (शिक्षण, शिकणं आणि शाळा याविषयी चिंतन) (in Marathi)

प्रत्येक विद्यार्थी दररोज आपण काय करायचं ते ठरवत आलेला आहे. मुलं आपण निवडलेल्या गोष्टीत दिवसभर मग्न राहतात एवढं खरं!

Musings on Education, Learning and Schooling in the context of Imlee Mahuaa School

Every child has determined what he/she will do at School that day. Every child is busy throughout the day, engrossed in whatever he/she has chosen...

जिसने बच्चों में उम्मीद के बीज बोए (in Hindi)

"... पूरी दुनिया के बच्चों को किताबें, वीडियो, मेरे बनाए खिलौनों को बनाना सीखने के तरीके मुफ्त में उपलब्ध कर सकूं..."

Stories by Location
Google Map
Events